Thema's

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en hechten er belang aan u toe te lichten wat wij doen met de door u aan ons verstrekte gegevens.  Op deze pagina stellen wij u daarom op de hoogte hoe wij met de door u verstrekte gegevens omgaan.

De essentie

Wij volgen de lijn van de AVG-wetgeving. Wij vragen u daarom niet meer gegevens dan nodig zijn om een bestelling af te handelen of een vraag te beantwoorden. Deze gegevens bewaren wij om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Bestelling

Tijdens het bestelproces vragen wij u om gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te kunnen afhandelen.

Contact

Deze gegevens gebruiken wij om uw vraag of mededeling te kunnen afhandelen. U kunt contact met ons opnemen per e-mail, telefoon of via de website. In dat geval verstrekt u ons een e-mailadres of telefoonnummer.

Nieuwsbrief

Alleen u zelf kunt zich opgeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen daarvoor.
Wij sturen u de nieuwsbrief toe totdat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. 

Opslag verstrekte gegevens

Alle gegevens die u ons verstrekt zijn opgeslagen op een digitaal medium van ons of van een derde partij.
Voor onze fysieke administratie anonimiseren wij deze gegevens voor zover mogelijk.

Bewaartermijn

Voor onze administratie gelden wettelijke bewaartermijnen. Wij zullen de door u verstrekte gegevens zolang bewaren als nodig is om aan onze administratieve verplichtingen te kunnen voldoen. Op dit moment is dit vastgesteld op 7 jaar.

Derden

Wij delen de door u verstrekte gegevens op geen enkele wijze met derden.
Partijen die ons technische ondersteuning geven ten bate van onze webapplicaties vormen hier een uitzondering op. Zonder hun ondersteuning kunnen wij u onze dienst niet aanbieden.
Als wij de voorwaarden van deze derde partijen onvoldoende vinden om onze filosofie ten aanzien van privacy te waarborgen, laten wij hen een verklaring afgeven dat ze gegevens niet mogen gebruiken danwel delen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Deze kleine bestanden plaatsen onze webapplicaties op uw computer.
Wij gebruiken deze bestanden om uw bezoek aan onze website makkelijker te maken.
Wij delen deze gegevens niet met derden.

Menu