Thema's

Disclaimer

Copyright

Voor de hele site geldt Copyright PaperCraft's Hobby - All rights reserved Niets van deze site mag gekopieerd, vermenigvuldigd, verspreid of aangepast worden voor een publiek of commercieel doel zonder vermelding van PaperCraft's Hobby als bron.

Aansprakelijkheid

PaperCraft's Hobby sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit in het geval van: incorrecte informatie (prijzen en omschrijving van producten) in de inhoud van de website afwijkingen ten opzichte van het eigenlijke product voor direct of indirect geleden schade door het gebruik van deze site gebruik van links naar andere websites.

Wijzigingen

PaperCraft's Hobby actualiseert de site regelmatig en zonder kennisgeving vooraf. Geen enkele partij kan PaperCraft's Hobby verplichten informatie te wijzigen of aan te vullen.

Derden

Zoekmachines bepalen steeds vaker zelf wat zij melden in de zoekresultaten. Dit valt buiten onze invloedsfeer. Wij kunnen voor die informatie geen verantwoordelijkheid nemen.

Opmerkingen

Heeft u problemen met het gebruik van deze site, laat het ons weten.

Menu